Dezinsekcia lezúceho hmyzu

Narúša Vám vaše pohodlie lezúci hmyz? Začali ste boj proti Švábom obyčajným či Rusom domovým?

Niektoré druhy hmyzu sa dokážu veľmi rýchlo rozširovať a spôsobovať rozsiahle škody najmä na ľudskom zdraví. Šváby - hmyz predstavujúci Vektor, čo v praxi znamená nosič nákazy bez príznakov. Ich infekčný agens môže človeku uškodiť do expanzných rozmerov. A to napríklad silné, ťažko liečiteľné ochorenia, prenos ochorení na potomkov, či prenos patogénov nezlúčiteľných so životom.

Každý hmyz ma svoju charakteristiku od ktorej sa odvíjajú ich slabosti a tým aj boj proti ním. Prax nás naučila, ako zakročiť proti tomuto nežiadúcemu hmyzu. Po identifikácii vieme určiť jeho pohyb a samotnú potravu, ktorú vyhľadáva daný škodca. Tieto identifikátory nám vedia prezradiť ako ďalej postupovať pri likvidácii švábov. Naše zákroky sa zameriavajú aj na minimálne narušenie Vášho pohodlia.