Sme špecialisti v obore a poradíme si v každej situácii.


Našu službu sme schopní previesť v čo najkratšom termíne po dohode so zákazníkom a to i počas sviatkov, alebo dňoch pracovného voľna. Pracujeme s modernými , veľmi účinnými chemickými prostriedkami dovezenými zo zahraničia, a to v dávkach a kombináciach , ktoré zabezpečujú dosiahnutie čo najlepšieho efektu.

Sme špecialisti v obore a poradíme si v každej situácií.

  • Práce prevádzame diskrétne po dohode so zákazníkom.
  • Zásah proti ploštici posteľnej je individuálny podľa zamorenia, dispozícií priestorov, najčastejšie je vedený kombináciou suchej pary a postrekom cielene na miesta výskytu.
  • Máme výborné výsledky zväčša hneď po prvom zásahu.
  • Cenovú ponuku vieme zostaviť telefonicky na základe vašich informácií, bez potreby obchliadky.
  • Na zásahy chodíme v civilnom oblečení, bez firemného označenia, informácie o prevedenom zásahu ostávajú za dverami zákazníkov!
  • Nám nevadí, že je sviatok!